Fiske

 


Det finns många sjöar  med inplanterad fisk i Råne älvdal.

Här följer några exempel på inplanterade sjöar:


Abborrtjärn:

Röding, regnbåge och abborre. Pimpel, spinn och flugfiske

Fiskekort: Gunnarsby Lanthandel 0924-210 10 alt. www.fiskekort.se

Fiskekortslåda finns i Aspliden,

Info: NordCraft 070-690 86 77


Gorgim:

Regnbåge, öring, röding och harr. Spinn, flugfiske och mete.

Fiskekort: Lars Eriksson Flakaberg 070-548 30 23.


Mittitjärn:

Regnbåge och öring. Pimpel, spinn, flugfiske och mete.

Fiskekort: Niemisels Livs 0924-200 23


Råtjärn:

Regnbåge och röding. Pimpel, spinn, flugfiske och mete.

Fiskekort: Hans Engström 070-584 04 83 alt www.fiskekort.se

Gunnarsby Lanthandel 0924-210 10


Vedatjärn:

Regnbåge och röding. Pimpel, spinn och flugfiske.

OBS! Ej båt, flytring eller fiskeark.

Fiskekort: Tommy Ekh 0924-212 16,

Gunnarsby Lanthandel 0924-210 10

Fiskekortslåda finns i Rörån, info 070-352 29 72.


Vitträsket:

Röding och abborre. Pimpel, spinn och flugfiske.

Fiskekort: Sörby Turism 0924-220 36

Lennart Hansson 0924-220 95, 070-341 30 30

Ove Engman 0924-220 68

Fiskekortslåda finns vid idrottsgården/receptionen.


Fiskekort för Rånbyns fiskevatten och Metträsket säljs på Medborgarkontoret i Råneå. För mer info ring: 0924-575 00Råtjärn , 2 km NO Valvträsk


Fiske i Råneälven


Råne älvdal kan erbjuda många fina fiskevatten. I Råneälven kan du till exempel uppleva allt

från gädd - till harrfiske eller varför inte prova på fiske efter laxen som stiger tidigt i älven?


Kända laxfiskeplatser är bl.a. Brännbergsfallet, Karsbergsfallet-Järnheden och vid Pakko.


Bra fiskeplatser för gäddfiske är bl.a. mynningsområdet av Råne älv, och alla stora sel mellan Råneå och Valvträsk som ligger ca 5 mil upp efter älven.


Gösfiske kan vara riktigt bra i Degerselet och i de stora selen vid Gunnarsby och Överstbyn. I biflödet Rörån och Livasälven kan du få en del harr liksom i de övre delarna av Råneälven.


Tänk på att ej ta upp små fiskar under minimimåttet och läs i övrigt fiskereglerna.


För mer info: www.ranealven.seRåneälvdalskortet kan du köpa online:www.fiskekort.se


Fler försäljningsställen för Råneälvdalskortet:

Bodens Turistbyrå, 0921-624 10

Medborgarkontoret i Råneå, 0924-575 00

Gunnarsby Lanthandel, 0924-210 10

Råek i Gunnarsbyn, 0924-21359

Se även, www.raek.nu

       

 

..