Bygården

 


Bygården

Bygården används för möten, fest, konferens mm.

Gården är konferensutrustad, välanpassad och tillgänglig för funktionshindrade.  Köket är utrustat och godkänt för servering av max. femtio personer. Här finns även en bagarstuga för uthyrning.

Bygården är belägen inom gångavstånd (400m) från stugbyn.


Historik:

Byskolan, 1922-1956, vår nuvarande Bygård, byggdes 1922. Förutom skolsalen fanns här också lärarbostaden. I ca 20 år var enda värmekällan i skolsalen en stor kamin och i övriga delen av byggnaden, kakelugn och järnspis. I början av 40-talet försågs skolhuset med centralvärme.

I skolans upptagningsområde ingick alla de tio byarna mellan Valvträsk och Mårdsel. Elevantalet blev därför ganska snart för stort för den nya skolan och därför byggdes redan 1933 ytterligare en skola ”isi Uppigården”. Denna skola tog sedan emot de minsta barnen som efter två klasser fick flytta vidare till den stora skolan.

En långt gången planering för en omfattande modernisering och ombyggnad av Valvträsk- skolan i början av 1950 talet kom aldrig till, dels pga ett förväntat vikande elevunderlag och dels på att kommunen valde att satsa på Överstby-skolan.

Undervisningen i Valvträsk upphörde med skolnedläggningen 1956.


I mitten av 1990 talet väcktes gården till liv igen, efter nästan förtio år i vila. Byn drogs med i den accellererande byautvecklingen. Den gamla byskolan friköptes från kommunen. Renovering igångsattes med en utbyggnad för ett funktionellt kök och toaletter och indragning av vatten och avlopp. När notan för elvärmen blev allt mer betungande togs beslut om att investera i ett mindre  jordvärme system som togs i bruk sommaren 2008.      

 

..