Om Valvträsk

1816 Mantalslängd

 


Valvträsk är vackert beläget vid Råneälven ca. 50 km uppströms från Råneå i norra delen av Bodens kommun Byn har samma namn som sjön Valvträsket som utgörs av ett stort sel i Råneälven och omsluts av berg i nord och syd. Utsiktsplatser bjuder på milsvida utsikter. Sjön är känd för ett rikligt, grovt gäddbestånd.

BADPLATSEN nås via nedfart från byvägen-garageplan intill Engströms lastbilsgarage

I byn finns en mindre fårfarm, ett lastbilsåkeri för virkestransporter, en markentreprenad-firma som i huvudsak utför vägbyggen och en stugby med 30 bäddplatser.

Valvträsk är en aktiv by med olika arrangemang som fisketävling, våffeldagar, studiecirklar mm. Byn har för närvarande (2011) 27 fastboende.

Framåtandan på 1990 talet gjorde att byn, som första by i Bodens kommun, vann titeln - årets by 1996.

2011 erövrades åter den ärevördiga titeln "ÅRETS BY" på grund av engagemanget med Valvträskfestivalen.

Desssutom utdelades Bygdegårdarnas högsta utmärkelse SILVERNÅLEN 2011, för förtjänstfullt arbete. 

HISTORIA

Karta över nybygget

De första bosättarna i Valvträsk


Johan Stare registrerades 1811 den 14 okt för nybygget i Valvträsk.


1812 Mantalslängd.

Johan Stare: ”Detta Nybygge är efter Ld. Höfd. Resol. (Landshövdingens Resolution) d. 14 Oct. 1811 till anläggning beviljat med 25 års frihet räknade jfr. 1812 til och med 1837 från Skatt och Ränta att vara 15 års Friheten för Nybygget til och med 1827”.

Johan Stare som var född 1784 tillhörde Degersels soldater. Han gifte sig 1810 med Cajsa Lisa Johansdotter som var en av nybyggaren Johan Henrikssons döttrar från Stora Lappträsk. Flera år senare blev han svåger med bröderna Nils och Erik Sundström då de gifte sig med döttrar till samme Johan Henriksson.


1815 har Stare flyttat från Degersel till Valvträsk.

Mantalslängd Johan Stare: Man 30, hustr. 25, modren Barbru 72 nyligen anlagt Krononybygge under frihet.

Ur födelseboken 1815: ”Nils Peter född den sjunde Augusti döpt den 2 Sept. föräldrar Krono Nyb. Johan Stare och hustru Cajsa Lisa Johans dotter i Hvalfträsk. Dopvittnen Anders Jönsson i Niemisel och dess hustru, Dräng Nils Knort och Pig Maja Stina Johansdotter i Degersel. B (bonden) Johan Johansson i Gunnarsby och dennes hustru.”

Anm. Maja Stina var Stares svägerska och gifte sig senare i Degersel. Nils valde en yngre syster några år senare. Nils finns fortfarande i hfl i Smedsbyn fram till 1820. Han kan möjligen ha återvänt till Smedsbyn och berättat om Valvträsk, vilket kan ha avgjort ”Knortarnas” flytt till Valvträsk.


1816 Mantalslängd

Johan Stare: 15 års friheten. Husbond 31 år, Hustr. 26 år, Modren Barbru 73

Anm. Stare har tydligen lämnat Valvträsk eftersom han 1816 finns i hfl. För Stora Lappträsk. Här blir familjen kvar till 1827 då de flyttar till Vuollerim.


1818 Mantalslängd

Johan Stare: 15 års friheten, husb. 33, hustr. 28, mor 75 år.

Inh. (inhyses) JP Zellberg: 37 år hustr. 38. Föregifver sig ega halfva KronoNybygg.

Makarna Zellberg tog enl hfl. Nattvarden 27/3 1818.1818 är JP Zellberg ensam ägare av nybygget Hvalfträsk. (efter avvittringen 1817-1818)


1822 har Herman Gustav Sundberg med hustrun (Christina) Stina Zellberg (syster till Johan Petter) anlänt där de enl hfl. Tagit nattvarden i mars.


1824 finns här bröderna Erik och Nils Danielson Knort, sedermera Sundström, noterade i hfl. De har tagit nattvarden i april och oktober.


1825 i hfl finns nu också Daniel Ersson Knort och hustrun Brita Maria Larsdotter. De tog nattvarden den 6/4 1825.      

 

..